Du är här: Start/Start/Nyheter/Uppföljning trygghetsvandringen i Färjestaden

Uppföljning trygghetsvandringen i Färjestaden

Vid trygghetsvandringen som genomfördes i Färjestaden 12 december 2019 var det vissa platser som diskuterades lite mer än andra. Tack för inkomna synpunkter och tack till er som deltog! Här redogörs för dessa och vilka åtgärder som är möjliga för kommunen att genomföra.

  • Parkeringen vid Kraftverkets gym ska förbättras och bli säkrare.
  • Diskussioner och synpunkter framfördes gällande korsningarna Storgatan-Brandstationsgatan-Onkel Sams väg och bort mot Ölands Köpstad. Vissa partier upplevs som otrygga. Storgatan och Brandstationsgatan är gator som Trafikverket idag förfogar över. Dock tar Mörbylånga kommun över ansvaret för dessa från och med 5 maj och därmed kan kommunen starta projektering för att göra förbättringar, vilket också kommer att ske framöver.
  • Storgatan, upp mot Skogsbygatan, upplevs inte som trygg att cykla eller gå på. Detta är dock gator som Trafikverket ansvarar för vilket gör att kommunen i dagsläget inte kan göra förändringar. Önskemål om förändringar har dock gjorts till Trafikverket från kommunens sida.
  • Cykelbanan längs med Brovägen upplevs som mörk. Längst söderut finns en gångstig som inte är upplyst. Kommunen ska se över om åtgärd kan göras.

Felanmälan

Mörbylånga kommuns mobilapplikation får gärna användas för att anmäla fel och brister. Via fliken felanmälan kan även bild skickas för att visa på problemet!

Trygghetsvandring i Mörbylånga

Tisdagen den 4 februari är det dags för trygghetsvandring i Mörbylånga. Vi samlas vid lokalen Vindöga i Mörbylånga hamn klockan 18.30. Mer information om trygghetsvandringen i Mörbylånga hittar du här.

Sidan uppdaterad 23 januari 2020 Kommentera sidan