Du är här: Start/Start/Nyheter/Uppföljning av trygghetsvandringen i Mörbylånga

Uppföljning av trygghetsvandringen i Mörbylånga

Vid trygghetsvandringen som genomfördes i Mörbylånga 4 februari 2020 var det vissa platser som diskuterades lite mer än andra. Tack för inkomna synpunkter och tack till er som deltog! Här redogörs för dessa och vilka åtgärder som är möjliga för kommunen att genomföra.

 • Synpunkter angående Köpmangatan och dess sidogator framfördes. I dagsläget är det Trafikverket som ansvarar för hela Köpmangatan i Mörbylånga. Om kommunen får överta ansvaret för Köpmangatan i framtiden finns möjligheter för förbättringar.
 • Cykelvägen fattas vid Villa Victoria, in vid Fabriksgatan (vid busshållplats).
 • Korsningen Köpmangatan/Rapsvägen – här finns inget övergångställe och det kan upplevas som otryggt att ta sig över Köpmangatan.
 • Korsningen Köpmangatan/Kvarngatan – här finns inget övergångsställe. Trafikverket kommer i samband med trafikomläggningen av tung trafik via Köpmangatan-Trollhättevägen till Guldfågeln, förbättra gång- och cykelmöjligheter på denna sträcka.
 • Kustvägen mot Köpmangatan, där är trottoaren i dåligt skick. Detta gäller även öster om kyrkan.
 • Linnégatans trottoar är delvis trasig. Trottoarer kommer att ses över under året och delvis repareras, delvis tas bort utefter behov.
 • Västerut på Lertagsvägens cykelväg samt i området "Trollet" finns önskemål om förbättringar. Gång- och cykelvägar i dessa områden byggs ut vart efter området exploateras.
 • Blomstervägens radhusområde – här upplevs belysningen vara svag och bristfällig. MBAB är de som har ansvar. Synpunkterna har framförts från kommunen till MBAB.
 • Höga och vida häckar upplevs som ett problem. Utskick kommer göras till allmänheten om vilka regler som gäller.
 • Badplatsen Balken. Bryggorna ska fortsätta bytas ut. I övrigt ska badplatsen anordnas som föregående år.
 • När det gäller underhåll så arbetar kommunen, så långt det är möjligt, både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Kommunen har som mål att succesivt byta ut befintlig belysning till mer energisnål. Bra begagnade stålstolpar tas om hand av kommunen och återanvänds istället för att skrotas på de ställen där Eon bygger om sin belysning.
 • Gör gärna felanmälan i Mörbylånga kommuns app och tänk på att utrusta era barn med cykellysen och reflexer för deras säkerhet!

Stort tack till er som kom och bidrog med tankar, synpunkter och idéer!

Sidan uppdaterad 21 februari 2020 Kommentera sidan