Du är här: Start/Start/Nyheter/Trafikverket underhåller Ölandsbron mellan 19 mars och 18 juni

Trafikverket underhåller Ölandsbron mellan 19 mars och 18 juni

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från den 19 mars till den 18 juni 2018. Arbetet innebär reparationer av kantbalkar, broisolering och katodiskt skydd. För att kunna utföra åtgärderna och skapa en säker miljö behöver Trafikverket stänga av körfält och sänka hastigheten.

Enbart ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen. Det är körförbud för långsamtgående fordon under pendlartider mellan klockan 06-09 och 15-18.

Körfält för kollektivtrafik underlättar pendling över bron
För att underlätta pendling över bron finns det ett tillfälligt körfält från och med 19 mars som blir prioriterat för linjebusstrafiken. Det blir således smidigare och snabbare att ta sig över bron genom att resa kollektivt. Vi kommer inte att utföra något trafikstörande arbete under sommarveckorna, vecka 25 till 35 samt under Skördefesten vecka 39. Trafikanter kan således ta sig fram smidigt under dessa perioder.

Mer information hittar du på www.trafikverket.se/vialskarolandsbron

Sidan uppdaterad 14 mars 2018 Kommentera sidan