Du är här: Start/Start/Nyheter/Torslunda skola, Äppelvägen och Aktivitetshuset fick årets kvalitetspris
Pristagare kvalitetspris 2016

Torslunda skola, Äppelvägen och Aktivitetshuset fick årets kvalitetspris

M-verksamheten delar varje år ut ett kvalitetspris som ska stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Det kan handla om att synliggöra goda exempel eller att visa på de lösningar och metoder som enskilda personalgrupper eller enheter har skapat. Förbättringarna ska stimulera andra enheter eller verksamheter till kvalitetsutveckling. Vidare syftar priset till att uppmuntra enheter eller verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Årets priser delades ut vid en ceremoni den 14 december. Prissumman är avsedd till arbetslaget och en gemensam aktivitet.

Första pris, 10 000 kronor, gick till Torslunda skola - Fysisk aktivitet

Juryns motivering: : Med ett nytänkande och engagemang har skolan med den fysiska aktiviteten tagit sig an utmaningen att få skoleleverna att röra på sig mer. Införandet har stöd av modern forskning och har gett resultat i att främja inlärningen hos eleverna på ett motiverande och lustfullt sätt som både elever och lärare märker effekten av.

Andra pris, 5 000 kronor, gick till särskilda boendet Äppelvägen 8 - Ett gränslöst arbete

Juryns motivering:Med ett nytänkande, inspirerande och brett synsätt på samarbete och samarbetsparter har Äppelvägen skapat ett framgångsrikt koncept. Det ökade samarbetet bland personalen ger trygghet, delaktighet och kvalitet för de boende samt en attraktiv arbetsplats för personalen.

Tredje pris, 2 500 kronor, gick till Aktivitetshuset

Juryns motivering: Aktivitetshuset visar att de alltid söker och ser nya möjligheter till samarbete med interna och externa parter. Med ett nytänkande där omsorgstagarna får ta eget ansvar och växa har Aktivitetshuset skapat ett arbetssätt som förbättrar livskvalitén för både omsorgstagarna och pensionärerna. Inom personalgruppen finns ett stort engagemang och var dag är en utmaning, och de tar det som en möjlighet.

 

På bilden ovan ses Tobias Åsenius, Aktivitetshuset, Mattias Pettersson och Mattias Almswik, Torslunda skola, Ann-Sofi Bernard och Susanne Gustafsson, Äppelvägen vid prisutdelningen

Sidan uppdaterad 15 december 2016 Kommentera sidan