Du är här: Start/Start/Nyheter/Socialnämnden och kommunfullmäktiges sammanträden ställs in

Socialnämnden och kommunfullmäktiges sammanträden ställs in

Presidierna i socialnämnden och kommunfullmäktige har beslutat att ställa in mars månads sammanträden.

Beslutat är fattat på grund av att de ärenden som finns inte är av den karaktären som motiverar möten i rådande situation med coronaviruset, covid-19.

Socialnämndens sammanträde skulle ägt rum den 18 mars och kommunfullmäktige den 30 mars.

Nästa sammanträde med socialnämnden är planerat till den 22 april och kommunfullmäktige till 27 april.

Sidan uppdaterad 17 mars 2020 Kommentera sidan