Du är här: Start/Start/Nyheter/Släng inte matrester i naturen

Släng inte matrester i naturen

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Den är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester i naturen.

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka. Det är därför viktigt att inte lämna matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats.

Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa och kommer allt närmare Sveriges gränser. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Till Jordbruksverkets webbplats om afrikansk svinpest

Attention:
Highly contagious African Swine Fever has been spreading through Europe since 2014 and is now a threat for millions of domestic pigs and wild boar. This disease, which is not dangerous for humans, can be transmitted by food, for example cold-smoked sausages or ham. Please make sure that all leftover food is put in sealed waste containers!

Achtung:
Seit 2014 breitet sich die hochansteckende Afrikanische Schweinepest in Europa aus und bedroht Millionen Haus- und Wildschweine. Lebensmittel können diese, für den Menschen ungefährliche, Krankheit übertragen. Bitte werfen Sie daher Speisereste nur in verschlossene Müllbehälter!

Sidan uppdaterad 27 juni 2019 Kommentera sidan