Du är här: Start/Start/Nyheter/Skansenskolan - en skola med anor och traditioner

Skansenskolan - en skola med anor och traditioner

Skansenskolan är pionjär i det moderna skolväsendet. Skolan invigdes på 1950-talet - och traditionerna finns kvar och lever vidare än idag.

Fram till andra världskriget var rätten till högre utbildning ingen självklarhet för alla. Efter folkskola i 6-7 år fanns realskola för de som kunde betala, övriga fick börja arbeta.

Efter kriget ville staten ge alla möjlighet till längre gratis utbildning. I ett första steg frågade man kommuner utan egen realskola om de ville bli pionjärer och starta nioårig grundskola. Mörbylånga lyckades bli en av fem utvalda kommuner som i början av 1950-talet fick inleda försöksverksamhet. Det blev startskottet för Skansenskolan, först kallad Centralskolan.

Mörbylånga tillhör alltså de första kommunerna i Sverige som skapade en skola för alla! Först 1962 kom det att gälla för hela landet.

Eftersom Skansenskolan var en försöksskola bekostade staten en stor del av byggnationen. Två av lärarna som har arbetat på skolan i många år är Yvonne Romarker och Solveig Hermansson.

- Man måste veta att från början var det viktigt att nioårig grundskola skulle ha samma status som realskolan. Därför skulle man förstås fira avslutningen i årskurs 9 på samma högtidliga sätt som man firade realexamen, säger Yvonne Romarker.

Att Skansenskolan är en skola med anor och en unik historia blir alltså extra tydligt i samband med skolavslutningen.

- Det är en tradition sedan skolan invigdes. Eleverna har först en högtidlig avslutning i aulan (som faktiskt invigdes redan 1955). Släkt och vänner tar emot sina ungdomar på skolgården med blommor, ballonger och plakat. Det är festligt, roligt och väldigt högtidligt, säger Solveig Hermansson.

Skolan i Mörbylånga och det storslagna firandet blev och är fortfarande en symbol för det jämställda Sverige med skola och utbildning för alla!

Yvonne Romarker och Solveig Hermansson är stolta medarbetare på Skansenskolan och menar att både traditioner och den berömda "Skansen-andan" sitter i väggarna.

- Här finns det traditioner och kunskap som fyller ett behov. Att vara lärare på Skansenskolan är ett mycket trivsamt jobb med fina och trevliga elever som står väl rustade inför vuxenlivet, säger Solveig och Yvonne.

Årets skolavslutning för årskurs 9 äger rum fredagen den 14 juni - en dag som elever, lärare och övriga medarbetare ser fram emot med stor förväntan.

Sidan uppdaterad 11 juni 2019 Kommentera sidan