Du är här: Start/Start/Nyheter/Sidröjning av vägar och cykelvägar

Sidröjning av vägar och cykelvägar

Vecka 35 till 38 genomför kommunens Gata- och parkavdelning en maskinell höjd- och sidröjning av buskar och träd för att öka tillgängligheten på vägar, trottoarer och cykelvägar inför vintern.

Vi ber fastighetsägare att klippa träd och häckar in till tomtgränsen samt upp till en höjd på minst 2,5 m över gång- och cykelvägar samt 4,6 m över bilvägar så att fotgängare, cyklister och bilister kan passera utan att störas av utstickande växter eller för höga häckar. Detta gäller fastighetsägare med tomtgräns mot det kommunala vägnätet.

Om inte detta genomförs utför kommunen arbetet på fastighetsägarens bekostnad.

Kommunen tar inte ansvar för skador som kan uppstå på växtligheten. 

Mer information
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Anders Hedlund, arbetsledare, anders.hedlund@morbylanga.se, tfn: 0485-475 00

Mer information om häckar och buskage: www.morbylanga.se/Trafik--Resor/Gator-och-vagar/Klipp-hacken/

Sidan uppdaterad 28 augusti 2018 Kommentera sidan