Du är här: Start/Start/Nyheter/Så jobbar Mörbylånga kommun med energifrågan – Ann Willsund presenterar åtgärdspaket

Så jobbar Mörbylånga kommun med energifrågan – Ann Willsund presenterar åtgärdspaket

Det är säkert ingen som missat den ansträngda ekonomiska situationen som vi alla befinner oss i, med prisökningar och stigande elkostnader. Du kanske har funderat över hur vi i kommunen tänker kring nuläget och de skenande energikostnaderna? Vår kommundirektör Ann Willsund berättar.

I Mörbylånga kommun har vi hälften rörligt, hälften bundet elavtal. Vi påverkas rejält av de höga elkostnaderna och då pratar vi om ökade kostnader motsvarande 12 miljoner för 2022. För 2023 beräknar vi en merkostnad på 25 miljoner.

Vad kan vi då göra för att minska elförbrukningen i kommunen?

- Vi jobbar redan med energieffektiviseringar ur ett hållbarhetsperspektiv men vi kommer nu agera med ytterligare åtgärder för att minska risken för elavbrott i vinter.

  • Vi försöker jämna ut tidpunkterna då vi använder elen för att få en lägre energiförbrukning.
  • Vi sänker temperaturerna i våra kommunala lokaler till 20 grader med undantag för förskolor, boenden och dagverksamheter.
  • Kommunhuset kommer att trappa ner på julbelysningen genom att inte att ha ljusstakar i varje fönster som vi haft tidigare år. På allmänna platser kommer vi att ha julbelysning men det blir lite mindre i år och under kortare tid.
  • Vi arbetar för att få till en långsiktig beteendeförändring vad gäller el-användande.
  • Vi ser över möjligheterna till olika solenergilösningar och en rad andra åtgärder för att ta vårt ansvar för klimatutmaningen.

Vi har inte för avsikt att släcka ner utomhusbelysningen där det påverkar tryggheten, klargör Ann Willsund, men ser du att vi har belysning eller lampor som lyser i onödan, hör gärna av dig till vårt servicecenter på 0485-470 00

Alla kan bidra

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, både hemma och på arbetsplatsen. Varje liten förändring gör skillnad om vi hjälps åt.

Ladda ner vår enkla checklista:
Det här kan du göra för att spara energi - checklista

Du kan läsa mer om energisituationen, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan vara med och bidra på Energimyndighetens webbplats: Varje kilowattimme (kWh) räknas

Sidan uppdaterad 15 november 2022 Kommentera sidan