Du är här: Start/Start/Nyheter/Så bra är kommunens folkhälsa

Så bra är kommunens folkhälsa

Utbildningsnivå, barnfattigdom och självskattad hälsa. Det är några exempel där Mörbylånga kommuns folkhälsostatistik skiljer sig positivt jämfört med övriga landet. Det är dock en högre dödlighet i diabetes och fler är överviktiga än snittet.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

C35N
 

Utbildningsnivå, valdeltagande, barnfattigdom, antal rökare och självskattad hälsa. Det är några exempel där Mörbylånga kommuns folkhälsostatistik skiljer sig positivt jämfört med övriga landet. Högre dödlighet i diabetes och högre andel överviktiga och snusare bland män är exempel på utvecklingsmöjligheter för kommunen.

Nationellt mål

Mörbylånga kommuns folkhälsostatistik är till för att kunna bidra till det nationella målet för folkhälsoarbetet "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Statistiken utgår från riksdagens elva nationella målområden och de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för en positiv hälsoutveckling.

Utifrån statistiken har kommunens folkhälsoråd valt att arbeta med tre fokusområden mellan 2016-2020:

  • Alkohol- och drogfri uppväxt
  • Psykisk hälsa och välbefinnande
  • Hälsofrämjande levnadsvanor

Läs mer om folkhälsoarbetet och den sammanställda statistiken

Sidan uppdaterad 19 februari 2016 Kommentera sidan