Du är här: Start/Start/Nyheter/Så arbetar den strategiska krisledningen

Så arbetar den strategiska krisledningen

Den strategiska krisledningen fungerar som spindeln i nätet i Mörbylånga kommuns hantering av coronapandemin.

Under två månaders tid har vi som kommun förberett oss för att kunna hantera en svårare situation än den vi befinner oss i just nu.

- Nu när vi är precis i inledningen av krisen, känns det bra att vi växlat upp och att vi numera arbetar i stabsgrupper med olika ansvarsområden, säger Ann Willsund, kommundirektör, som tillsammans med David Idermark, skolchef och Kim Ahlqvist, kommunikationschef, utgör den strategiska krisledningen.

Den strategiska krisledningen samordnar krisarbetet, delar ut uppdrag till antingen stabschefer eller verksamhetsområdeschefer, får återkopplingar och fattar beslut eller förbereder ärenden till krisledningsnämnden.

- Den absolut största utmaningen är att vi försäkrar oss om att vi har uthållighet i vårt arbete. Vi är säkra på att vi ser ett längre händelseförlopp i krisen och med det för ögonen måste vi göra rätt nivå på insatser vid rätt tid, säger Ann Willsund.

- En anledning till att vi valde att gå över till stabsgrupper var att vi såg att vi inte fick tillräckligt fokus på rätt frågor och att vi också höll tillräckligt bra tempo, fortsätter hon.

Sedan tidigare har stabsgrupperna intern oro, extern oro, logistik och material, personalförsörjning och prioriterade verksamheter, varit igång. Man har även en stabsgrupp som arbetar med minskad smittspridning.

- Just nu är det bra tempo i arbetet. Stabsgrupperna är igång sedan två veckor tillbaka och det jag ser gör mig trygg. Det är mycket aktivitet och många medarbetare som kavlar upp ärmarna och vill hjälpa till, för alla medarbetare och medborgare i vår kommun, säger Ann Willsund.

Den strategiska krisledningen ska hantera nuläget, förbereda för värre situationer, samtidigt som man parallellt ska planera för livet efter coronakrisen.

Sidan uppdaterad 29 april 2020 Kommentera sidan