Du är här: Start/Start/Nyheter/Region Kalmar län bjuder in till dialogmöte inför ny kulturplan

Region Kalmar län bjuder in till dialogmöte inför ny kulturplan

Under våren 2023 påbörjas samrådsprocessen med att ta fram Region Kalmar läns kulturplan 2025-2028. Från sista januari till början av mars bjuder Region Kalmar län in till fysiska och digitala dialogmöten inom de olika kulturområdena.

Datum för dialogmöten:

31 jan: Arkiv
1 feb: Slöjd och hantverk
2 feb: Kulturarv
13 feb: Litteratur
14 feb: Teater, dans och nycirkus
16 feb: Musik
28 feb: Film
1 mars: Bild och form

Dialogmöten kommer att genomföras i fysisk samt digital form. Anmäl dig via länk i inbjudan nedan för att delta. Det är möjligt att delta i flera dialogmöten.

Inbjudan och anmälan till dialogmöten - Region Kalmar läns Kulturplan 2025-2028
Läs mer om dialogmötena på Region Kalmar läns webbsida

Vad är en regional kulturplan?

En regional kulturplan avser en beskrivning av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet under planperioden. En regional kulturplan ska utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Samverkan mellan kommun, region och kulturlivet är avgörande för att möjliggöra ett fritt, levande och mångfacetterat kulturliv i hela länet.

Sidan uppdaterad 23 januari 2023 Kommentera sidan