Du är här: Start/Start/Nyheter/Premie-/stipendieutdelning årskurs 9 Skansenskolan

Premie-/stipendieutdelning årskurs 9 Skansenskolan

Här är samtliga stipendiater vid skolavslutningen vårterminen 2019.

Lions Clubs, Mörbylånga, bokpremier​ utdelas till elever i årskurs 9, som uppfyller något eller några av följande kriterier:

a. Uppträtt som en mycket god kamrat.
b. Visat berömvärd flit i sitt skolarbete, elevens betygsnivå utan betydelse.
c. Arbetat för sina kamraters bästa ex.vis genom elevrådsarbete etc.
d. På ett extraordinärt sätt förbättrat hela sin skolsituation under högstadiet.

 • Noah Ydreskog 9A1
 • Oliver Svensson 9A2
 • Cecilia Lilja 9B
 • Thom Johansson 9C
 • Nathalie Bergzén Velander 9D

Mörbylångaskolornas konstklubbs bokpremium ​utdelas till elev, som visat stor skicklighet i ämnet ​bild och konst​.

 • Klara Jansson 9B
 • Grace Steenson 9D
 • Cornelia Sörensen 9D

Biologi/Kemilärarnas och Naturbokhandelns premium​ utdelas till en eller flera elever, som "under sin studietid uppvisat stort intresse och engagemang i NO".

 • Ludvig Martinsson 9D
 • Annie Skarsgård 9A2

Ölands Idrottskrets Skolstipendium ​till en pojke och en flicka i årskurs 9, som "utifrån sin egen förmåga varit en god kamrat och ett föredöme för sina klasskamrater - alltid försökt göra sitt bästa efter sina förutsättningar".

 • Lisen Calmius 9A2
 • Robin Wenell 9B

Stipendium till Saga Sigvardssons minne​ utdelas till en flicka och en pojke i årskurs 9, som "visat goda kunskaper i Moderna språk och/eller Engelska samt visat intresse för ämnet Idrott och hälsa".

 • John Björkegren 9D
 • Molly Sturesson 9B

Södra Ölands konstförenings stipendium för väl utfört vårsalong​:

 • Smilla Borgkvist Holmgren 9C
 • Emma Åberg 9D.
Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan