Du är här: Start/Start/Nyheter/Planprogram för Färjestaden 1:153 m. fl.

Planprogram för Färjestaden 1:153 m. fl.

Planprogrammets syfte är att omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett myllrande folkliv.

Förtätningen ska ske på ett sätt som minskar barriäreffekten av väg 943 där gestaltningen av ortens offentliga rum är av stor vikt.

Vidare är syftet att utreda möjligheterna att skydda tillkommande och befintlig bebyggelse från höjda havsnivåer och översvämning på ett sätt som visuellt och fysiskt främjar rekreationsområden vid kusten.

Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 26 augusti 2019.

Här hittar du utförligare beskrivning och handlingar om planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl.

Sidan uppdaterad 10 september 2019 Kommentera sidan