Du är här: Start/Start/Nyheter/Planerad kulturmiljöinventering i Mörbylånga tätort

Planerad kulturmiljöinventering i Mörbylånga tätort

Mörbylånga kommun i samarbete med Byggkult Byggnadsvård och kulturmiljö inleder i vecka 24 en inventering av kulturmiljövärden i Mörbylånga tätort.

Mörbylånga kommun har beviljats bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län för att ta fram en översiktlig kulturhistorisk utredning av Mörbylånga tätort. Inventeringen ska identifiera och lyfta fram kulturhistoriskt intressanta miljöer med särskilt fokus på köpingen, hamnen och sockerbruksområdet.

Inventeringen ska resultera i ett fördjupat underlag i arbetet med planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn såväl som informationsmaterial för boende och besökare i Mörbylånga.

Vid frågor om arbetet med kulturmiljöinventeringen, kontakta landskapsarkitekt Ylva Hartman Magnusson på 0485-478 46.

Sidan uppdaterad 5 juni 2019 Kommentera sidan