Du är här: Start/Start/Nyheter/Påminnelse: Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter

Påminnelse: Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter

Lagen om tobak och liknande produkter LTLP, trädde ikraft den 1 juli 2019. Den övergångsbestämmelse som ingår i lagen innebär att detaljhandlare som lämnat en anmälan om tobaksförsäljning enligt tidigare lagstiftning, har en tidsfrist till den 31 oktober för att ansöka om försäljningstillstånd.

Konkret innebär detta att handlaren då kan fortsätta att sälja tobaksprodukter fram till dess att kommunen fattar sitt beslut om det nya försäljningstillståndet.

Kommunen vill nu påminna om att de detaljhandlare som inte lämnar in en ansökan om försäljningstillstånd senast den 31 oktober riskerar ett försäljningsförbud från den 1 november och fram till det att en ny ansökan hinner lämnas in, beredas och beslut fattas. Handläggningstiden får vara upp till fyra månader och dessutom finns det en möjlighet att förlänga med ytterligare fyra månader om särskilda skäl för detta finns.

I dagarna har också en skriftlig påminnelse skickats ut till de som sedan tidigare haft försäljningen anmäld men ännu inte har lämnat någon ansökan enligt den nya lagen.

Sidan uppdaterad 16 oktober 2019 Kommentera sidan