Du är här: Start/Start/Nyheter/Nya kommunstyrelsens första sammanträde

Nya kommunstyrelsens första sammanträde

Under tisdagen hade den nya kommunstyrelsen sitt första sammanträde för mandatperioden 2019-2022.

Sammanträdet var Matilda Wärenfalks första som kommunstyrelsens ordförande - och under förmiddagen avhandlades en rad valärenden.

Kommunstyrelsens ledamöter samt ersättare från vänster: Elisabeth Cima Kvarneke (V), Liv Stjärnlöf (M), Henriette Koblanck (S), Mattias Nilsson (S), Johan Gustafsson (L), Per-Olof Johansson (S), Ella-Britt Andersson (S), Eric Dickson (KD), Olof Nilsson (SD), Johan Åhlund (C), Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, Håkan Lindkvist (S), Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Åsa Everbrand (C), Monika Löfvin-Rosén (C), Ulrik Brandén (M), Annika Olsson (C), Jessica Hellman (SD), Ingela Fredriksson (M).

Saknas på bilden gör Carina Adolfsson Elgestam (S) och Ulf Elgehed (MP).

Sidan uppdaterad 8 januari 2019 Kommentera sidan