Du är här: Start/Start/Nyheter/Nu startar Totalförsvarsövning 2020

Nu startar Totalförsvarsövning 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krisorganisation
  • krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för Mörbylånga kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Mörbylånga kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Din krisberedskap

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt land och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Men, hur beredd är du om något skulle hända? Hur klarar du dig utan ström, utan värme och utan möjlighet att kunna handla mat?

Här kan du se flera olika filmer där armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för hushållet inom områdena mat, vatten, värme och kommunikation.

Sidan uppdaterad 4 november 2019 Kommentera sidan