Du är här: Start/Start/Nyheter/Invånare har chansen att tycka till om Mörbylånga kommun

Invånare har chansen att tycka till om Mörbylånga kommun

Hösten 2019 är Mörbylånga kommun med i SCB:s medborgarundersökning. I början av september får 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare enkäten hemskickad. Den innehåller frågor om bland annat kommunens verksamheter och hur det är att bo och leva här.

SCB:s medborgarundersökning ger kommunen ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet.

Med hjälp av resultatet från undersökningen kan Mörbylånga kommun se vilka områden som behöver utvecklas och prioritera resurser för detta.

Fakta om medborgarundersökningen

1 200 slumpvis utvalda personer får en enkät hemskickad och kan välja att svara via brev eller fylla i den på webben.

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska, finska och spanska.

Alla svar behandlas anonymt hos SCB. Mörbylånga kommun ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Enkäten skickas ut i början av september. Ett andra utskick (samma enkät) görs i början av oktober. Sista dag att svara är 29 oktober (post) eller 4 november klockan 13.00 (webb).

Resultatet från undersökningen är klart i slutet av året och presenteras i början av 2020.

Det här är tredje året i rad som Mörbylånga kommun deltar i medborgarundersökningen.

Vilka frågor ingår i undersökningen?

Frågorna i undersökningen är indelade i tre grupper med följande rubriker:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Resultatet från medborgarundersökningen 2018

Ta del av resultatet från undersökningen 2018.

Frågor och svar om undersökningen

Vanliga frågor om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats.

Sidan uppdaterad 22 augusti 2019 Kommentera sidan