Du är här: Start/Start/Nyheter/Nu finns diariet på webben

Nu finns diariet på webben

På kommunens hemsida finns nu en sökfunktion till kommunens diarium. Här visas uppgifter om ett ärende, det vill säga, en beskrivning av ärendet eller en beskrivning av handlingen.

För att göra det enklare för den som vill ta del av handlingar från kommunen kan man numera använda sig av en sökfunktion i kommunens diarium. 

Varje nämnd i kommunen har ett eget diarium där inkomna, utgående och upprättade ärenden finns registrerade. Bland dessa handlingar kan man nu söka och sedan begära ut.

Det går att söka i diariet på ärenden och handlingar sedan 2019. Enligt ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden är denna nämnds handlingarna undantagna från publicering på hemsidan.

Oftast visas bara att det finns en handling utan att man kan öppna själva dokumentet. Detta beror på regler i dataskyddsförordningen (GDPR) som säger att personuppgifter inte får publiceras på internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Den som vill ta del av allmänna handlingar kan vända sig till kansliet via e-post registrator@morbylanga.se eller ringa servicecenter telefonnummer 0485-470 00 och få hjälp att komma i kontakt med registrator.

Klicka här för att söka i kommunens diarie på webben.

Sidan uppdaterad 16 september 2020 Kommentera sidan