Du är här: Start/Start/Nyheter/Nu får 1 200 invånare chans att tycka till om Mörbylånga kommun

Nu får 1 200 invånare chans att tycka till om Mörbylånga kommun

Nu i höst är det återigen dags för Mörbylånga kommun att medverka i SCB:s medborgarundersökning. I början av september får 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare enkäten hemskickad.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av kommunen och görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter: hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunens arbete. En nyhet för i år är att deltagarna får svara på frågor om coronapandemin.

– Svaren är jätteviktiga i vårt fortsatta arbete för att Mörbylånga kommun ska vara en bra plats att leva, bo och vistas i. Vi vill veta våra styrkor och svagheter så att vi kan fortsätta utveckla verksamheterna och prioritera våra resurser utifrån medborgarnas behov, säger Ann Willsund, kommundirektör.

SCB:s medborgarundersökning ger kommunen ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet.

Fakta om medborgarundersökningen

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

De som får enkäten kan välja att svara via brev eller fylla i den på webben. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska, finska och spanska. Alla svar behandlas anonymt hos SCB. Mörbylånga kommun ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Enkäten skickas ut i början av september. Sista dag att svara är 28 oktober (post) eller 3 november klockan 13.00 (webb). Resultatet från undersökningen presenteras i december 2020.

Sidan uppdaterad 11 september 2020 Kommentera sidan