Du är här: Start/Start/Nyheter/Nu är Nätverk Sydöland äntligen igång!

Nu är Nätverk Sydöland äntligen igång!

Efter ett års arbete i projektet Kraftsamling Sydöland finns det nu ett nätverk för att stärka dialogen, samverkan och utvecklingsarbetet på Sydöland.

 I Nätverk Sydöland sitter representanter från Sydölands sex socknar och Mörbylånga kommun.

- Nu är två valda ur varje socken för att ha ögon och öron öppna och med gemensamma krafter lyfta frågor vi brinner för, säger Anna-Lena Wilén som är en av representanterna för Södra Möckleby socken.

Det är föreningarna i varje socken som utser representanterna. De föreningar som vill vara med undertecknar en överenskommelse tillsammans med kommunen om att samverka genom nätverket.

- Fredagen den 18 december skrev Mörbylånga kommuns tre kommunalråd under överenskommelsen efter beslut i kommunstyrelsen och nu skickas den runt till de 11 föreningar som beslutat att de vill vara med hittills, säger Eva Engström, landsbygdsutvecklare i Mörbylånga kommun.

Tisdagen den 8 december hade Nätverk Sydöland sitt digitala uppstartsmöte. Förutom socknarnas representanter och kommunens tjänstenmän var också Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, och Henrik Yngvesson (M) oppositionsråd, med på träffen liksom den ideella arbetsgrupp som tagit fram förslaget under året.

- Samverkan och förnyelse är två ledord för mig i det här sammanhanget. För att nå samverkan krävs mycket dialog och kommunikation och det har vi skapat goda förutsättningar för genom nätverket, säger Matilda Wärenfalk.

Nätverket träffas igen i januari och kommer då sätta tänderna i viktiga aktuella frågor men också diskutera hur man ska jobba framöver och hur man ska kommunicera sitt arbete på bästa sätt.

- Jag vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen som lagt ner mycket tid på att jobba fram det här dialog-forumet! De nya representanterna i nätverket är kompetenta och engagerade och det ska bli väldigt roligt att börja jobba tillsammans med dem, avslutar Eva Engström.

Sidan uppdaterad 22 december 2020 Kommentera sidan