Du är här: Start/Start/Nyheter/Några av alla de saker din kommun gör för dig

Några av alla de saker din kommun gör för dig

Arbetet i en kommun sker på många olika plan, det gäller både större och mindre uppgifter. I Mörbylånga kommun arbetar vi alla parallellt med en mängd saker som det ibland kan vara svårt att få grepp om.

På bilden nedan har vi samlat ihop exempel på av allt det vi jobbar och har jobbat med under 2021. Några är genomförda, andra fortsätter vi jobba med.

Bakgrunden till arbetet i en kommun ser kortfattat ut så här: I varje kommun sitter en demokratiskt vald politisk ledning som pekar ut riktning och beslutar om vad en kommun ska arbeta med. Tjänstemännen, de som är opolitiskt anställda i kommunen, ser till att arbetet blir utfört och fungerar även som rådgivande experter till politikerna.

I Mörbylånga kommun har vi flera verksamheter som arbetar inom sina respektive expertområde; utbildning, social omsorg, samhällsbyggnad, kultur- och fritid, VA/fjärrvärme och näringsliv. Alla verksamheter arbetar inom sitt område men många frågor är också verksamhetsövergripande. Det visar till exempel de tre prioriterade mål som kommunen ska fokusera på och som kommunfullmäktige tog beslut om för cirka ett år sedan.

Dessa mål är

  • Ett starkt lokalt differentierat näringsliv
  • Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering
  • Gynnsamma uppväxtvillkor

Alla målen sträcker sig över alla våra verksamheter. Till exempel:

Vi behöver ett fungerande näringsliv för att folk ska få jobb och vilja flytta hit. De som bor här och flyttar hit vill ha ett bra samhälle att bo i med fungerande vägar och infrastruktur. Föräldrar, barn och andra vuxna vill ha en bra förskola, skola och äldreomsorg. Barnen ska ha en säker och trygg väg till sina skolor och alla ska ha chans att få andas frisk luft och ha roliga och meningsfulla fritidsintressen.

Allt hänger ihop. Därför är det viktigt att vi alla medborgare förstår hur viktiga vi är för vår kommun. Oavsett vad du gör eller arbetar med, var du bor eller hur du bor är du en del av Mörbylånga kommun.

Därför vill vi på kommunen dela med oss en del av det arbete vi gör för dig.

Klicka här för att få upp 36punktslistan i större version. 

Sidan uppdaterad 19 november 2021 Kommentera sidan