Du är här: Start/Start/Nyheter/Muddringsarbete i Grönhögens hamn

Muddringsarbete i Grönhögens hamn

Mörbylånga kommun har meddelats mark- och miljödomstolens utlåtande beträffande muddringsarbete och pirbyggnation i Grönhögens hamn.

Domstolen godkänner arbetet i hamnen men vill att kommunen hittar en annan än den tilltänkta platsen för avvattning av muddringsmassor. Platsen som var angiven i tillståndsansökan var vid reningsverket i Grönhögen.

Processen går nu vidare med att Mörbylånga kommun tar fram ett annat förslag på avvattningsplats och söker tillstånd för det. Vidare kommer underlag för upphandling att tas fram för att entreprenörer ska kunna komma in med anbud.

Arbetet får bara utföras under tiden 1 oktober-30 april och det beräknas ta cirka 20 veckor att utföra vilket gör att verksamheten ser start för arbetet under sensommaren 2020 som rimligt.

Sidan uppdaterad 9 oktober 2019 Kommentera sidan