Du är här: Start/Start/Nyheter/Mörbylånga kommuns policy gällande väg- och gatubelysning

Mörbylånga kommuns policy gällande väg- och gatubelysning

I kommunen finns i dag närmare 3 500 belysningspunkter med belysningsarmatur på stolpe längs med en gata eller väg. Det finns även ytterligare belysningspunkter utmed delar av det allmänna vägnätet. Dessa ägs och bekostas av Trafikverket och i övrigt ägs belysningen i stort av E.ON och till viss del av Mörbylånga kommun.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

WUBH
 

Sedan år 2015 finns det ett överlåtelseavtal som ger kommunen möjlighet att ta över den av E.ON ägda väg- och gatubelysningen. Överlåtelseavtalet som löper till och med år 2019, innebär att kommunen kan optimera sitt belysningsnät när det kommer till belysningspunkter och var dessa ska placeras samt energianvändningen.

Generella krav

De generella kraven gäller alltid om en belysning ska ingå i det kommunala belysningsområdet.

  1. Vägen måste endera vara kommunal eller enskild väg med statligt eller kommunalt bidrag.
  2. Gatubelysning sätts i första hand upp om trafiksäkerhetsskäl föreligger, i andra hand om belysningen stämmer in med någon annan av prioriteringarna (nedan).
  3. Det område som avses bör betjäna minst fyra bostadsfastigheter som används för permanentboende och avståndet mellan fastigheterna får inte överstiga 200 meter räknat utefter vägens sträckning. Vid tillämpning av denna bestämmelse medräknas inte bostadsfastigheter som ligger mer än 75 meter från väg.

Generellt gäller att belysning etableras när trafiksäkerhetsskäl föreligger men också när en eller flera belysningspunkter kan bidra till ökad trygghet och fylla ett brotts- eller skadeförebyggande syfte. Samma sak gäller när belysningen underlättar orienteringen och ökar tillgängligheten i ett område eller längs en gata eller väg. Särskilt prioriterade områden är alltid:

  1. Busshållplatser.
  2. Allmänna ytor med många besökare.
  3. Skolor.
  4. Markerade övergångsställen.
  5. Platser där personer med funktionsnedsättning bor eller vistas.
Sidan uppdaterad 4 september 2018 Kommentera sidan