Du är här: Start/Start/Nyheter/Mörbylånga kommun och polisens gemensamma arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet

Mörbylånga kommun och polisens gemensamma arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet

Mörbylånga kommun samarbetar med polisen för skapa trygghet och minska brottslighet. En del i samarbetet är medborgarlöften som mer konkret beskriver vad medborgarna upplever som viktigt för att känna sig säkra och trygga.

Här är en sammanfattning av sommarens händelser och höstens satsningar i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet mellan Mörbylånga kommun och polisen.

Summering av sommarens brottsstatistik

Medborgarna upplever Mörbylånga som en trygg kommun, vilket stämmer bra överens med statistiken. När sommaren summeras visar siffrorna att antalet anmälda brott i Mörbylånga kommun har minskat jämfört med tidigare somrar.

Sett till samtliga anmälda brott har den största minskningen varit inom kategorin narkotikabrott och våldsbrott, medan andra brott som till exempel skadegörelse har ökat.

Ett par större händelser som inträffade under sommaren, och som fortfarande utreds, har fått stor uppmärksamhet.

Ett av alla medborgarlöften är att intensifiera arbetet mot för höga hastigheter. Under våren och sommaren har polisen ökat sin närvaro på vägarna i kommunen vilket har lett till att antalet rapporterade trafikbrott har ökat. Återkommande fartkontroller är ett effektivt sätt att få ned hastigheter men även för att ingripa mot andra trafikbrott.

Höstens satsningar

Under hösten kommer Mörbylånga kommun och polisen gemensamt att:

  • driva en kampanj för att informera om viltolyckor som alltjämt ligger på en hög nivå i kommunen
  • vidta åtgärder för att minska skadegörelsebrotten
  • undersöka möjligheten och intresset för vuxenvandring i Färjestaden
  • genomföra den årliga trygghetsmätningen.

Medborgarlöften och samverkan

Inom ramen för samverkansavtalet mellan Mörbylånga kommun och polisområde Region Syd, är ett antal medborgarlöften identifierade. Medborgarlöften handlar om att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. De beskriver vad polisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans.

Läs mer om medborgarlöften och lokal samverkan på Polismyndighetens webbplats

Mörbylånga kommuns medborgarlöften finns på Polismyndighetens webbplats

Årets trygghetsmätning pågår

Under september pågår den årliga trygghetsmätningen som Polismyndigheten och Mörbylånga kommun gör tillsammans. Enkäten skickas ut till 600 slumpmässigt utvalda medborgare som får svara på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde. Resultatet ger viktig information för att planera det brottsförebyggande arbetet.

Läs mer om trygghetsmätningen på Mörbylånga kommuns webbplats

Sidan uppdaterad 16 september 2020 Kommentera sidan