Du är här: Start/Start/Nyheter/Mörbylånga kommun antar Transportutmaning Kalmar län

Mörbylånga kommun antar Transportutmaning Kalmar län

Klimatkommissionen i Kalmar län har tagit fram en utmaning till länets offentliga organisationer som pågår mellan 2020-2022 och ska påskynda arbetet mot att Kalmar län ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Gemensamma strategier, mål och prioriterade aktiviteter redovisas i länets handlingsprogram för en fossilbränslefri region – nooil 2030.

Transportutmaningen bygger helt på målen i nooil 2030. Det handlar alltså inte om någon ny inriktning utan om att manifestera länets gemensamma ambition. Varje kommun fick välja bland ett antal olika åtgärder och välja vilka delar de siktar på att genomföra för att kunna nå målet om fossilbränslefria samhällsbetalda transporter.

Mörbylånga kommun arbetar aktivt med att minska miljö- och klimatpåverkan från våra resor och transporter och mycket arbete pågår redan för många av de valda åtagandena. Nedan listar vi några av de totalt 21 åtaganden, varav 17 av de valbara utmaningarna och ytterligare 4 egna utmaningar som Mörbylånga kommun åtagit sig i denna utmaning:

  • Kommunen åtar sig att alla samhällsbetalda resor är klimatneutrala senast första halvåret 2021 enligt regionens definition i handlingsprogram för fossilbränslefri region 2030 NoOil.
  • Kommunen åtar sig att i enlighet med våra avtal och avsiktsförklaringar för kommunens två biogasmackar köpa in 25-30 biogasfordon.
  • Kommunen åtar sig att erbjuda utbildning i biogastankning för anställda.
  • Kommunen åtar sig att det finns en aktuell handlingsplan för fossilbränslefria resor, fordon och transporter och att den korreleras med verksamhetsplaner och budget för varje år.
  • Kommunen åtar sig att inom hemtjänsten kontinuerligt undersöka hur körrutter kan optimeras och effektiviseras.
  • Kommunen åtar sig att säkerställa att krav för egna upphandlade resor och persontransporter överensstämmer med våra regionala och lokala transportmål och systematiskt följa upp att det efterlevs.
  • Kommunen åtar sig att införa ett systematiskt arbetssätt för att ställa klimatkrav i samtliga egna upphandlingar av varutransporter där det är proportionerligt.
  • Kommunen åtar sig att utveckla samt införa kontinuerlig uppföljning av utförda åtgärder i lokal handlingsplan för transportområdena och presentera för organisationen. Uppföljningen ska innehålla framsteg, resultat, analys av avvikelser med förslag på förbättring samt firande av de som aktivt bidragit till genomförandet.

Transportutmaningen är alltså inte en tävling, där någon pekas ut som bäst och någon som mindre bra. Istället ska det uppmuntra varje organisation till ytterligare steg framåt.

Här listas samtliga organisationers åtaganden.

Vill ni veta mer om transportutmaningen eller det arbete som redan nu görs i kommunen så kontakta kommunens miljö- och klimatstrateg – Thérese Lindquist på Therese.Lindquist@morbylanga.se eller 0485-471 39.

Sidan uppdaterad 13 oktober 2020 Kommentera sidan