Du är här: Start/Start/Nyheter/Mörbylånga är länets bästa skolkommun

Mörbylånga är länets bästa skolkommun

Mörbylånga är länets bästa skolkommun enligt SKL:s rapport "Öppna jämförelser Grundskola". Rapporten innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2013/14. Kommunen uppvaktades av skolministern vid ett dialogmöte i Kalmar.

Mörbylånga är länets bästa skolkommun. Det visar Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport "Öppna jämförelser Grundskola". Rapporten innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2013/14.

Sammanställningen innehåller en mängd fakta såsom resultat på nationella ämnesprov årskurs 3, 6 och 9, betygsstatistik i årskurs 6 och 9 och svaren från omfattande elevenkäter i årskurs 5 och 8. Rapporten innehåller även kommunernas kostnader för en elev i grundskolan, tar hänsyn till socioekonomiska förutsättningar samt ger en bild av flickor respektive pojkars kunskapsresultat.

Resultaten från faktainsamling och enkäter sammanställs i en rankinglista bland landets alla kommuner. Mörbylånga kommun hamnade på plats 1 i Kalmar län och på plats 26 av alla Sveriges 290 kommuner.

Uppvaktades av skolministern

På uppdrag av regeringen bjöd skolminister Gustav Fridolin in till ett dialogmöte i Kalmar den 14 september med politiker, tjänstemän samt fackliga organisationer från länets kommuner. Där fick Mörbylånga kommun förmånen att informera om vilka framgångsfaktorer och utmaningar vi har i vår kommun.

Vi lyfte bland annat fram behörig personal i både förskola, skola och fritidshem, tillgång till IT, utbyggnad av skolor med nya lokaler, elevhälsa, kompetens­utveckling och ett nära samarbete med Universitet och högskola.

Sidan uppdaterad 17 september 2015 Kommentera sidan