Du är här: Start/Start/Nyheter/Invånarna har chansen att tycka till om Mörbylånga kommun

Invånarna har chansen att tycka till om Mörbylånga kommun

För andra året i rad är Mörbylånga kommun med i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning där 1 200 invånare har möjligheten att tycka till om kommunens verksamheter.

Resultatet av förra årets undersökning visar på att invånarna anser att Mörbylånga är en trygg kommun att leva i. När det kommer till förbättringsområden utmärker sig framför allt kategorin inflytande och påverkan. Något som kommunen har arbetat intensivt med det senaste året - bland annat genom utökade öppettider och tillgänglighet på bygglovsavdelningen samt en ny servicepolicy.

Medborgarundersökningen består av tre delar och det är slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år som medverkar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta. Den går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

– Jag tycker det är viktigt att vi får hjälp av medborgarna att utveckla den kommun vi lever och bor i. Vi hoppas kommuninvånarna vill vara delaktiga i det förbättringsarbete vi har framför oss och synpunkter, glädjeämnen och klagomål är viktiga för oss, säger Ann Willsund, kommundirektör.

I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer cirka 130 000 personer att ingå i urvalet. Förra året hade Mörbylånga en av landets högsta svarsfrekvenser med 49 procent.

– Resultatet av undersökningen kommer vi att ha stor nytta av i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt, säger Ann Willsund.

Svaren ska vara SCB tillhanda senast den 5 november, då insamlingen stänger. Det innebär att postenkäter måste postas senast den 31 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 5 november, klockan 13.00.

Sidan uppdaterad 24 september 2018 Kommentera sidan