Du är här: Start/Start/Nyheter/Rök i samband med ledningsnätsarbete i Färjestaden

Rök i samband med ledningsnätsarbete i Färjestaden

Med start den 15 februari och 8 veckor framåt är det dags kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Färjestaden. Syftet med arbetet och efterföljande åtgärder är att minska risken för översvämningar.

Ledningsnätsarbetet är planerat underhållsarbete som går ut på att kontrollera förbindelser och se till att ledningarna kan ta emot stora mängder regn.  Mycket tillskottsvatten är negativt ur både miljö, energi och anslutningssynpunkt. För vår verksamhet innebär det onödig energiförbrukning i pumpar och reningsverk. För fastighetsägarens del innebär det en ökad risk för källaröversvämningar och liknande i samband med skyfall.

För att utföra inventeringen används rök (så kallad teaterrök). Genom att trycka in ofarlig rök i dag- och spillvattennätet ser man direkt vilken väg röken tar. Då avslöjas läckor och felkopplingar omedelbart. 

Arbetet påverkar inte tillgången till dricksvatten. 

Obs! I samband med arbetet kan rök uppstå. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. 

Vi ber om överseende med de olägenheter som ledningsnätsarbetet med rök kan medföra. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för åtgärderna som vi utför. 

När och var?

Ledningsnätsarbetet sker etappvis under veckorna 7-14 i Färjestaden. Arbetet kommer att ske både på gator och fastigheter.

Är jag berörd?

Områdena som är berörda är markerade på kartan nedan.

Den här kartan visar vilket område som berörs av ledningsnätsarbetet veckorna 7-8:

Här kan du se en större bild av kartan (pdf, öppnas i nytt fönster).

Den här kartan visar hela området som berörs av ledningsnätsarbetet veckorna 7-14:

Här kan du se en större bild av kartan (pdf, öppnas i nytt fönster).

Personalen på Svapipe kommer behöva beträda fastigheterna vid ett antal tillfällen. De behöver inte tillträde gång in i er fastighet så därför behöver du inte vara hemma när arbetet sker.

Så går arbetet till 

Det är Svapipe AB som utför arbetet på uppdrag av Mörbylånga kommun. 

Rökning av ledningsnätet är en metod som används för att undersöka anslutningar och hitta felkällor till det kommunala ledningsnätet. Man tar helt enkelt reda på hur alla fastigheters ledningar är anslutna gentemot kommunens ledningsnät och om det finns läckor.

Röken (så kallad teaterrök) tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar med mera. Röken avslöjar läckor och felkopplingar direkt. Röken är helt ofarlig och benämns enligt Svapipe som "teaterrök". Skulle den komma in i fastigheten så är det bara att vädra ut.

Svapipe kommer gå från byggnad till byggnad, ledning efter ledning, för att undersöka och notera alla anslutningar, både rättkopplade och felkopplade. Vid tecken på överläckage diskuterar Svapapie med Mörbylånga kommun om åtgärder.

Vad behöver jag tänka på?

Inför ledningsinventeringen ber vi berörda fastighetsägare om att

  • fylla på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fylla på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i fastigheten.
  • ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvattnet som finns på tomten. Uppsamlingsbrunnar kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Svapipe kommer att tömma alla brunnar som är framtagna. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten. Observera! Om brunnen inte är frilagd i tid kan vi tyvärr ej rensa den.

Kontakt

Mörbylånga kommun
Peter Eriksson
Tfn: 0485-470 41
E-post: peter.eriksson@morbylanga.se

Svapipe AB
Isak Lundqvist
Tfn: 0733-69 36 05

Sidan uppdaterad 8 februari 2021 Kommentera sidan