Du är här: Start/Start/Nyheter/Låg risk för spridning av coronaviruset i Sverige

Låg risk för spridning av coronaviruset i Sverige

Den här informationen riktar sig framförallt till dig som nyligen har rest från områden där det nya coronaviruset sprids. Viruset, som också kallas för 2019-cCoV, har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Om coronavirus 2019-nCoV

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Vad behöver du göra?

Du som har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna:

  • Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

  • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.

Har du frågor

Se aktuell information och svar på vanliga frågor på folkhälsomyndighetens webbplats.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Kalmar län följer händelsen och har regelbundna samverksansmöten med berörda myndigheter på nationell nivå.

Region Kalmar län förbereder sig för att kunna agera effektivt om det nya coronaviruset sprider sig även till Sverige. Hälso- och sjukvården har god erfarenhet av att hantera olika infektionstillstånd som orsakas av bakterier eller virus och har beredskap för att kunna hantera eventuella fall i länet. Alla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset. Smittskyddsenheten vid Region Kalmar län följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Mer information:

Krisinformation.se har samlad information från myndigheter

Folkhälsomyndighetens FAQ uppdateras regelbundet

På WHO:s webbplats finns bra information på engelska

Sidan uppdaterad 10 februari 2020 Kommentera sidan