Du är här: Start/Start/Nyheter/Kungörelse - ansökan om bygglov för uppförande av telemast på fastigheten Björnhovda 25:2

Kungörelse - ansökan om bygglov för uppförande av telemast på fastigheten Björnhovda 25:2

Ansökan om bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod på fastigheten Björnhovda 25:2 har inkommit från Hi3G Access AB till Plan- och byggverksamheten.

Masten är en 42 meter hög telemast (ett ostagat fackverkstorn) med tillhörande 8 m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten med teknikbod kommer att placeras på fastigheten Björnhovda 25:2 ca 65 meter norr om rondellen Äppelvägen/Skogsgatan i Färjestaden.

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 § skall berörda sakägare med flera beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Bygglovsprövningen avser endast masten med tillhörande teknikbyggnad och dess lokalisering. Monteringen och användningen av antennerna med mera i tornet kräver inte bygglov och är inte anmälningspliktiga enligt Miljöbalken.

Handlingar

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga här eller hos Plan- och byggverksamheten på kommunhuset i Mörbylånga.

Synpunkter

Eventuella synpunkter över anläggningen skall lämnas skriftligt med uppgift om egen fastighetsbeteckning till Samhällsbyggnadsnämnden, Plan- och byggverksamheten, 386 80 Mörbylånga senast den 27 februari 2020.

Eventuella frågor besvaras av Plan- och byggverksamheten tel: 0485-470 00.

Sidan uppdaterad 6 februari 2020 Kommentera sidan