Du är här: Start/Start/Nyheter/Se kommunfullmäktige digitalt på måndag

Se kommunfullmäktige digitalt på måndag

Måndagen den 23 november klockan 10.00 sammanträder kommunfullmäktige på distans. Som vanligt är mötet är öppet för allmänheten och direktsänds. Sändningen går även att se i efterhand.

Se mötet i direktsändning

När mötet börjar kl. 10.00 den 23 november klickar du på den här länken för att följa sammanträdet i direktsändning: 

Direktsändning av kommunfullmäktiges möte den 23 november kl. 10.00

Se mötet i efterhand

Kommunfullmäktiges möten går att se och lyssna på i efterhand. På morbylanga.se finns tidigare webbsändningar samlade. 

Hur ser dagordningen ut?

Sedan hösten 2020 finns dagordning och möteshandlingar i ett digitalt diarie på kommunens webbplats. Du hittar handlingarna genom att följa de här tre stegen: 

1. Gå till startsidan på kommunens webbplats. I den grå menyn till höger klickar du på "Sök i diariet". 

Bilden visar var du klickar på webbplatsen för att söka i diariet.

2. Markera följande alternativ:

 • Nämnd: Kommunstyrelsen
 • Beslutsinsats: Kommunfullmäktige
 • Informationstyp: Möte

Tryck på "Sök".

3. Klicka på rubriken för vilket möte och tillhörande handlingar som du vill se.

Bilden visar hur listan ser ut

 

Överenskommelse om åtgärder för politiska möten för att minska smittspridningen

Även de politiska mötena behöver nya mötesformer för att kunna genomföras på ett säkert sätt under coronapandemin. Med anledning av de skärpta allmänna råden i Kalmar län är gruppledarna för respektive politiskt parti överens om följande under perioden 13 november till 8 december 2020: 

 1. Alla möten med kommunstyrelsen, nämnder och tillhörande utskott, styrgrupper och samverkansgrupper etc. hålls digitalt via Teams.
 2. Endast ordförande, sekreterare och verksamhetsområdeschef eller motsvarande är på plats fysiskt i sammanträdesrummet.
 3. Ärenden som kan föranleda sluten votering, sekretessärenden och myndighetsutövning får inte behandlas digitalt. Brådskande sådana ärenden hanteras av respektive nämnd/utskott med så få personer närvarande som möjligt.
 4. Externa möten, resor och besök skjuts fram eller genomförs digitalt.
 5. Överenskommelsen gäller till och med den 8 december 2020, men förlängs automatiskt om Folkhälsomyndigheten förlänger de lokala allmänna råden.

Detta gäller för kommufullmäktiges möte den 23 november:  

1. Kommunfullmäktige reduceras till 31 ledamöter enligt nedanstående överenskomna kvittning, vilken är baserad på den ordningsföljd som mandaten utdelades i valet av kommunfullmäktige. Respektive parti avgör vilka ledamöter som ska tjänstgöra och gruppledarna rapporterar detta till sekreteraren senast torsdag 19 november. 

 • Socialdemokraterna: 9 ledamöter
 • Centerpartiet: 6 ledamöter
 • Vänsterpartiet: 2 ledamot
 • Moderaterna: 7 ledamöter
 • Kristdemokraterna: 1 ledamot
 • Liberalerna: 1 ledamot
 • Miljöpartiet: 1 ledamot
 • Sverigedemokraterna: 4 ledamöter

2. Det är endast presidiet, sekreterare, kommundirektör samt ev. föredragande tjänstepersoner som deltar fysiskt på mötet i Skansenskolans aula. Övriga ledamöter deltar digitalt via Teams.

3. Ej tjänstgörande ledamöter samt ersättare hänvisas till att följa webbsändningen.

4. När det gäller ärendet som gäller Verksamhetsplan med budget för 2021 har även ordförande i nämnd eller bolag som inte tjänstgör i fullmäktige yttranderätt rörande sitt verksamhetsområde och är välkomna att delta digitalt via Teams under den tid som ärendet behandlas.

5. Inga valärenden behandlas under detta möte.

Sidan uppdaterad 18 november 2020 Kommentera sidan