Du är här: Start/Start/Nyheter/Kommunen satsar på utveckling av Alungården

Kommunen satsar på utveckling av Alungården

Arbetet med att utveckla Alungården är nu i rullning.

Tanken är att byggnaden, förutom nuvarande verksamheter, ska innehålla en träffpunkt för trygghetsboendet samt lokaler för kultur och fritid, som bland andra kulturskolan och fritidsgården ska kunna nyttja.

Till trygghetsboendet hör parhuslägenheterna mitt emot Alungården och de boende där kommer ha tillgång till gemensamhetslokaler på Alungården.

Sedan tidigare finns hemtjänst, träffpunkt och dagverksamhet för seniorer samt gym i byggnaden. Genom att samla olika verksamheter och åldersgrupper i en och samma byggnad kommer det finnas möjligheter till fruktsamma utbyten mellan dessa och Alungården kan bli en kreativ och aktiv mötesplats för Sydöland.

Under våren 2019 kommer representanter för de verksamheter som ska nyttja byggnaden fortsätta planeringen tillsammans med arkitekten och start av ombyggnation kan förhoppningsvis ske till hösten 2019.

Sidan uppdaterad 13 december 2018 Kommentera sidan