Du är här: Start/Start/Nyheter/Kom ihåg att svara på SCB:s medborgarundersökning

Kom ihåg att svara på SCB:s medborgarundersökning

Precis som i fjol är Mörbylånga kommun med i SCB:s medborgarundersökning, där 1 200 kommuninvånare får möjligheten att tycka till om kommunen och dess verksamheter. Är du en av dessa? Glöm inte bort att skicka tillbaka enkäten. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter ytterligare.

- Det här är bra möjlighet för oss från kommunens sida att få en fingervisning om vad vi gör bra och vad vi faktiskt kan förbättra för våra invånare, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Förbättringsområden

Efter fjolårets undersökning kan man konstatera att kommunens kärnverksamheter uppfattas som bra, men att det finns förbättringsområden. Bland dessa återfinns VA, där kommunen under 2019 har gjort flera satsningar för att bli ännu bättre. Under juli månad invigde Kronprinsessan Victoria och Prins Henri av Luxemburg Mörbylånga vattenverk, som i full drift kommer ha en maxkapacitet på cirka 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

- Vi vet att det även i år har varit svårt med vattenförsörjningen för en del av våra lantbrukare. Detta försöker vi prioritera och det planeras fortsatt utbyggnad av vårt VA-nät. Dessutom har det antagits en ny nödvattenplan, säger Ann Willsund.

Mobilapplikation för mer delaktighet

Ytterligare förbättringspunkter, enligt 2018 års undersökning, var inflytande och delaktighet.

- För att bli bättre på att interagera och få våra invånare att känna sig mer delaktiga i kommunens arbete har vi ökat vår närvaro i sociala medier samt tagit fram en mobilapplikation, säger Kim Ahlqvist, kommunikationschef och digital strateg i Mörbylånga kommun.

Bland de många smarta funktionerna i appen kan man bland annat se kötider på Ölandsbron, vattentemperaturer vid tre kommunala badplatser, kartvyer med offentliga toaletter, vandringsleder, laddstolpar, världsarvet.

- Dessutom kan man skicka in en felanmälan direkt i telefonen, se våra nyheter och hitta kontaktuppgifter till oss i kommunen, säger Kim Ahlqvist.

Servicepolicy för bättre bemötande

Ett tredje område som prioriterats extra sedan senaste medborgarundersökningen är service och bemötande. För att bli bättre på den punkten har Mörbylånga kommun sedan slutet av augusti 2018 en servicepolicy som talar om hur vi från kommunens sida ska bemöta och ge våra invånare god service.

- Servicepolicyn har implementerats i våra verksamheter det senaste året och arbetet fortskrider med utbildningsinsatser och uppföljningar, säger Ann Willsund och skickar med en hälsning till de 1 200 slumpmässigt utvalda som har fått medborgarundersökningen hemskickad till sig.

- Era svar är jätteviktiga i vårt arbete för att Mörbylånga kommun ska fortsätta utvecklas och vara en bra plats att leva, bo och arbeta i.

Sidan uppdaterad 14 oktober 2019 Kommentera sidan