Du är här: Start/Start/Nyheter/Informationsmöte om nya lagkravet om e-faktura

Informationsmöte om nya lagkravet om e-faktura

Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft.

Enligt denna lag ska alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala och statliga bolag samt statliga myndigheter, skicka e-fakturor. Lagkravet gäller alla inköp som utförs av offentlig sektor efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte.

Vad gäller efter 1 april 2019?

 • PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.
 • Fakturorna ska skickas enligt en ny elektronisk standard, om inte annan standard överenskommits.
 • Den nya europeiska standarden som ska användas i Sverige är den så kallade PEPPOL BIS fakturan.
 • Det finns möjlighet att använda PEPPOLs nätverk för kommunikation, det förenklar för både leverantörer och köpare.

På ett informationsmöte den 22 januari kl. 9:00-10:00 kommer man få veta mer om:

 • Vad innebär lagkravet i praktiken?
 • Vad innebär det för mig som inte idag har möjlighet att sända e-fakturor?
 • Vad innebär att en ny europeisk standard finns och hur förhåller sig den till Svefakturan som är brett använd i Sverige?
 • Vad är den nya kommunikationen PEPPOL?

Informationsmötet är en webb-tv-utsändning. Via en länk som kommer i ett mail ,efter anmälan om deltagande, kopplar man upp sig och kan se informationen direkt på webben eller efteråt om det passar bättre. Det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor via webb-tv-/chat-funktionen.

Tid: Tisdagen den 22 januari, kl. 9:00 till 10:00 ca.
Plats: Webb-tv-utsändning.

Agenda:

 • Genomgång av lagkravet på obligatorisk e-fakturering
 • Hur kan jag sända e-fakturor till mina kunder i offentlig sektor?
 • Den nya standarden för e-faktura, PEPPOL Bis Billing 3
 • PEPPOL; kommunikation som möjliggörare

Medverkande: Anderz Petersson, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli. Informationsmötet är kostnadsfritt.

Bakom mötet står SFTI som är en samverkan mellan Myndigheten för digital förvalt- ning (DIGG), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten. SFTI står för Single Face To Industry och syftet är att främja e-fakturering och en elektro- nisk inköpsprocess på ett enhetligt sätt. Det betyder samma sätt för handel oavsett om man är leverantör till stat, kommun eller landsting/region.

Anmälan görs via anmälningslänk senast den 18 januari. Länk till sändningen skickas ut med bekräftelsen.

Finns frågor, vänligen maila: e-handel@digg.se, info@skl.se eller Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se.

För information om lagkravet, e-fakturastandard m.m. se: Info e-faktura-till-offentlig sektor.

Sidan uppdaterad 15 januari 2019 Kommentera sidan