Du är här: Start/Start/Nyheter/Informationsmöte om det drogförebyggande arbetet

Informationsmöte om det drogförebyggande arbetet

Tisdagen den 9 oktober bjuder Mörbylånga kommun och polisen in till en öppen föreläsning om alkohol och droger.

Skolan och socialtjänsten i Mörbylånga kommun har i samarbete med polisen tagit krafttag mot den misstänkta droghanteringen i Mörbylånga samhälle. Under förra veckan vistades personal regelbundet i det aktuella området. Inga iakttagelser visade på några riskbeteenden, men insatserna fortsätter även den här veckan.

– Du som förälder är viktig även i det fortsatta arbetet. Ställ nyfikna frågor om vad ditt barn gör på fritiden. Under en längre tid har media rapporterat om att situationen i centrala Kalmar är problematisk. Om/när ditt barn åker till Kalmar är det viktigt att du även intresserar dig för barnets besök där, säger David Idermark, skolchef.

Informationsmötet äger rum tisdagen den 9 oktober klockan 18.00 i Skansenskolans aula och är konstnadsfritt. Inbjudan gäller hela Mörbylånga kommun. Däremot vill vi att du anmäler din närvaro senast den 8 oktober till folkhälsosamordnare Linn Bergsten Ahrens på mailadressen linn.bergstenahrens@morbylanga.se.

Medverkar vid informationskvällen gör kommunpolis Magnus Areskog, Länsstyrelsens ANDT-samordnare Olof Emilsson, Förebyggande teamets Martina Bergsell och Linda Lavesson samt folkhälsosamordnare Linn Bergsten Ahrens.

Det kommer även bjudas på enklare kvällsfika.

Sidan uppdaterad 3 oktober 2018 Kommentera sidan