Du är här: Start/Start/Nyheter/Information till näringslivet med anledning av coronaviruset

Information till näringslivet med anledning av coronaviruset

Läs om vad du kan göra och vad vi gör för att hjälpa våra företag att klara den ansträngning som det nya coronaviruset, covid-19 skapar. Här kommer vi även att kontinuerligt uppdatera information som vi anser vara nyttig för våra företagare. Tillsammans kan vi stötta det lokala näringslivet!

Vad kan jag som privatperson göra?

Just nu står företag i hela världen inför omfattande utmaningar kopplat till coronaviruset. Det har drabbat industrins förmåga att få hem rätt varor men det drabbar också det lokala affärslivet och många mindre butiker, caféer, restauranger, hotell och besöksnäring och kulturarbete står nu helt stilla.

Nu är det därför extra viktigt att vi hjälper till och stöttar det lokala näringslivet i Mörbylånga kommun! Många tjänster, produkter och varor kanske inte behövs just idag eller imorgon men de kommer att behövas framöver.

Som invånare i Mörbylånga kommun kan vi hjälpa till på många olika sätt. Hur vi agerar lokalt har stor påverkan på hur vi tillsammans kommer ta oss igenom den utmaning vi har framför oss.

Tips på hur du kan stötta lokala företag

 • Handla lokalt!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering, varor etc.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?
 • Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Stöd till företag i Mörbylånga kommun

Delar av näringslivet i Mörbylånga kommun har flaggat för likviditetsbrist kopplat till coronasmittan. Här nedan hittar du Mörbylånga kommuns två åtgärdspaket som lanserades under våren 2020.

1. Samtliga medarbetare i Mörbylånga kommun tilldelas varsitt presentkort på 300 kronor att handla för hos valfri näringsidkare i Mörbylånga kommun. Detta gäller ej för spel, alkohol och tobak. Detta är en jubileumsgåva med anledning av att Mörbylånga firar 200 år.

2. Subventionerade luncher mot avhämtning för gymnasieelever på restauranger i kommunen. Detta genomföras hos samtliga restauranger som anmäler sig till kommunen att de vill vara med. Anmälan sker till: peter.marklund@morbylanga.se. Du hittar de anslutna restaurangerna här.

3. Redan bokade konferenser kommer inte att avbokas, även om de inte genomförs.

4. Möjlighet att få anstånd med eller uppdelning av fakturor utställda av Mörbylånga kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

5. Tillsynsbesök från kommunen som kan flyttas fram i tiden kommer att genomföras senare. De besök som kommer genomföras förbokas i största möjliga mån.

6. Kommunen skjuter på den årliga tillsynsavgiften för företag och näringsidkare (gäller till och med augusti).

7. Mörbylånga kommun kommer att lyssna till önskemål om förkortad betalningstid för leverantörer av varor och tjänster till kommunen.

8. Kommunen genomför en inventering av personal på kort och lång sikt för att samarbeta med företag. Ett möjligt samarbete kan vara att sysselsätta eventuell permitterad personal i kommunens verksamheter.

9. Kommunen kommer att behandla företag som hyr lokaler av kommunen positivt om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar även privata fastighetsägare att försöka göra detsamma. Om du som företagare är hyresgäst hos Mörbylånga Bostad AB och har frågor kring betalningar, kontakta: jonas.everbrand@mbab.se.

10. Gymnasieluncherna förlängs fram till sommarlovet och elever som har problem med transport kan köpa med sig luncher för flera dagar framåt.

11. Skolmatsalarna i Glömminge, Gårdby och Alunskolan öppnas upp för gymnasieelever som bor i ytterområdena.

12. Företag som drabbas av pandemin och åtgärderna för att begränsa smittspridning kan ansöka hos kommunen om att få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

13. Avgifter gällande myndighetsutövning så som tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och tillsyn och tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor, skjuts fram till hösten 2020.

14. Avgifter för felaktiga automatlarm kommer att debiteras först i höst.

15. Mörbylånga Bostads AB kommer att erbjuda företag som hyr lokaler av bolaget en hyressänkning med 25 procent i tre månader. Detta är ingen generell åtgärd utan en möjlighet för företag i behov att i samråd med MBAB få till en hyressänkning.

Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Mörbylånga kommun har beslutat att ge stöd till företag och föreningar i kommunen som kan påvisa att de drabbas av corona-pandemin och effekterna av de åtgärder som vidtas för att förhindra smitta.
Stödet innebär att företag och föreningar kan få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

Du hittar ansökan här.

Länkar

Svenska myndigheters företagsinformation på verksamt.se

Jourhavande företagslots i Kalmar län

Arbetsförmedlingen - så kan du rekrytera direkt

Kalmar Science Park - bra att känna till som företagare i samband med coronaviruset

Här kan företag se om de är berättigade till korttidsarbete samt rutiner för ansökan.

Information från Almi om deras stödåtgärder.

Stöd för egenföretagare.

Regeringens stödåtgärder för enskilda firmor.

Regeringens stödåtgärder för aktiebolag.

Utökat hemsändningsbidrag för att riskgruppen 70+ ska kunna beviljas hemsändning från sin kommun.

Omställningscheck till företag inom området besöksanledningar och kulturella och kreativa näringar.

Information om regeringens krispaket den 15 april

Extra stöd till extern rådgivning. Nu kan företag med upp till 20 anställda med verksamhet i Kalmar län söka stöd för köp av extern kompetens/konsult kopplat till situationen med covid-19.

Mitt i näringslivet Kalmar län - webbsänd näringslivsaktuellt med anledning av covid-19

Nationellt åtgärdspaket

Det finns även flera nationella stödinsatser. Regeringen har tagit fram ett åtgärdspaket som bättre är anpassat för mindre företagare med upp till 30 anställda. Förslaget innebär bland annat en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifter, lånegaranti, tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, anstånd med skatteinbetalning och möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019.

Läs mer om stöden på verksamt.se.

Kontakt

Peter Marklund, näringslivschef
Tfn: 0485-470 14
peter.marklund@morbylanga.se

Susanne Bredesjö Budge, näringslivsutvecklare
Tfn: 0485-470 07
susanne.bredesjo.budge@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 6 april 2020 Kommentera sidan