Du är här: Start/Start/Nyheter/Information om tillfälliga insatser från hemtjänst och hemsjukvård

Information om tillfälliga insatser från hemtjänst och hemsjukvård

Här nedan följer information till dig som planerar att tillfälligt vistas i Mörbylånga kommun under 2020 och har behov av insatser från hemtjänst och hemsjukvård.

På grund av den rådande coronapandemin avråder Folkhälsomyndigheten från resor som kan undvikas. Detta omfattar även resor till sommarbostäder som i sin tur kan innebära ytterligare komplikationer på redan ansträngda resurser inom kommun och region. I synnerhet länssjukhuset i Kalmar.

Vi har på grund av det nya coronaviruset, covid-19, hög sjukfrånvaro hos vår personal samt ökade vård- och omsorgsinsatser hos våra brukare, vilket medför att vi kan behöva vidta följande åtgärder:

  • Prioriterade insatser är omvårdnad och hälso- och sjukvård
  • Insatser som kan komma att prioriteras bort är städ, utevistelse, promenader och sociala aktiviteter.
Sidan uppdaterad 1 april 2020 Kommentera sidan