Du är här: Start/Start/Nyheter/Information om oljeläckaget öster om Öland

Information om oljeläckaget öster om Öland

2006 förliste fartyget Finnbirch öster om Öland. Den 17 december 2018 upptäckte Kustbevakningen ett oljeläckage från vraket.

Tidigare har försök att sanera oljan ombord på vraket som ligger på 82 meters djup gjorts, dock utan resultat. Enligt Kustbevakningen ska det finnas cirka 100 kubik olja kvar ombord.

Sedan upptäckten av läckaget har Kustbevakningen gjort robotdykningar vid vraket för att inspektera läckaget. Det troliga är att oljan läcker ut via avluftningen till dieseltanken, men det är fortfarande oklart om det går att göra något för att stoppa utflödet. För närvarande läcker det ut cirka 3-5 dl diesel i minuten (1 kubik per dygn).

Oljeläckaget bevakas varje dag. Oljan riskerar inte i dagsläget att nå land, utan kommer att avdunsta med väder och vind.

Besättningen i Oskarshamn har kommit fram till en alternativ lösning på läckaget. En container på 6 kubik ska byggas om och sänkas ner över den del av fartyget som läcker. Tanken är att oljan ska samlas upp i containern och sedan tömmas ungefär en gång i veckan av kustbevakningen. Anordningen är i princip klar, men behöver modifieras en aning.

I samband med förlisningen 2006 omkom två besättningsmän.

Sidan uppdaterad 3 januari 2019 Kommentera sidan