Du är här: Start/Start/Nyheter/Information om evakueringsboendet på Rönningegården

Information om evakueringsboendet på Rönningegården

Evakueringsboendet på Rönningegården ska bereda plats för brukare som återvänder från sjukvården, som fortfarande är sjuka i covid-19-infektion, men anses vara för friska för att behöva vårdas på sjukhus. Den nya avdelningen kommer att vara helt stängd och endast behörig personal med fullständig skyddsutrustning kommer att vistas där.

Eftersom teamet kommer arbeta med brukare som uppvisar influensasymptom kommer alltid full skyddsutrustning att användas i tjänsten.

- Vi arbetar som alltid aktivt med smittskydd, basala hygienrutiner och följer noga de rutiner och riktlinjer som gäller för att skydda medarbetare och brukare från smitta. Vi har ett nära samarbete med Region Kalmar län och våra vårdcentraler i kommunen, säger Jennie La Fleur, enhetschef på evakueringsavdelningen.

I introduktionen i Corona-teamet ingår utbildning, noggrann genomgång av rutiner och utökat stöd och samråd med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Eftersom den ena dagen inte kommer vara den andra lik så får teamet i stor utsträckning själva planera sin verksamhet utifrån brukarnas behov av vård och omsorg, med stöd från chef.

En riskbedömning har gjorts och därmed har ett antal åtgärder vidtagits. Bland annat kommer det vara låst till avdelningen, endast specifik personal (sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden) kommer arbeta på avdelningen, extra nattpersonal och begränsat antal personer runt patienter, är några av åtgärderna.

- I torsdags var regionens hygien-sjuksköterska på besök och gick igenom lokaler, rutiner och arbetssätt, vilket var positivt och givande. Hygiensjuksköterskan ansåg att valet av lokaler var mycket bra i syfte att använda till covid-19-patienter, säger Jennie La Fleur.
Ambitionen är att ha alla delar på plats någon gång under den kommande veckan.

Sidan uppdaterad 4 maj 2020 Kommentera sidan