Du är här: Start/Start/Nyheter/Individ- och familjeomsorgen finns till för dig

Individ- och familjeomsorgen finns till för dig

De uppmaningar och åtgärder som sätts in för att fördröja smittspridning och antalet insjuknande i coronaviruset covid-19 kan innebära sociala påfrestningar. Hos Individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd med olika sociala frågor.

Exempelvis råd utifrån din privata ekonomi och ekonomisk hjälp om du inte kan försörja dig. Eller om du som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt.

Du kan också vända dig till oss om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa. Få råd och stöd om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor, Samt om du upplever hot eller våld i familjen. Kanske du som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag?

För att komma i kontakt med Individ- och familjeomsorgen klicka här för kontaktuppgifter.

Sidan uppdaterad 27 mars 2020 Kommentera sidan