Du är här: Start/Start/Nyheter/Högt betyg till äldreomsorgen

Högt betyg till äldreomsorgen

Mörbylånga kommun fick högt betyg i Socialstyrelsens undersökning vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Bland dem som har hemtjänst upplever 99 % att de alltid får ett bra bemötande av personalen. Inom särskilda boenden är siffran 96 %.

Mörbylånga kommun fick högt betyg i Socialstyrelsens undersökning vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Bland dem som har hemtjänst upplever 99 % att de alltid får ett bra bemötande av personalen. Inom särskilda boenden är siffran 96 %.

För andra året i rad har Socialstyrelsen frågat de äldre med äldreomsorg om vad de tycker om den. Totalt har nästan 131 000 personer svarat på enkäten.

Mörbylånga kommun fick goda resultat i undersökningen. Vi har under året fokuserat på vårt bemötande inom äldreomsorgen. Enkätsvaren visar att vårt arbete har gett goda resultat. Bland dem som har hemtjänst upplever 99 % att personalen alltid har ett bra bemötande. Inom särskilda boenden är siffran 96 %.

Sammantaget visar undersökningen att 96 % är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst och 89 % är mycket/ganska nöjda med sitt särskilda boende. Ingen är missnöjd, varken med hemtjänst eller särskilt boende.

Mörbylånga kommun ligger över länssnittet, som ligger på 92 % för hemtjänst respektive 89 % för särskilt boende.

Resultatet av undersökningen presenteras på Socialstyrelsens webbplats: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-9-41

Sidan uppdaterad 28 oktober 2014 Kommentera sidan