Du är här: Start/Start/Nyheter/Högt betyg för boenden och hemtjänst i Mörbylånga kommun i Socialstyrelsens undersökning

Högt betyg för boenden och hemtjänst i Mörbylånga kommun i Socialstyrelsens undersökning

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning för att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. I årets undersökning får Mörbylånga kommun generellt höga betyg för både hemtjänst och särskilda boenden. Mest utmärker sig Äppelvägens särskilda boende, som får högsta betyg i Kalmar län.

Samtliga personer som är 66 år och äldre och som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten.

- Vi har från politikens sida lagt extra vikt vid omsorgen varför det är extra roligt att både hemtjänst och särskilt boende får så goda betyg. En eloge till personalen som möjliggjort detta, säger Carl Dahlin (M), ordförande i vård- och omsorgsutskottet.

Jenny Westerlund, enhetschef på Äppelvägens särskilda boende, är både stolt och glad över att de boende uppskattar det arbete personalen gör.

- Det är ett resultat av att vi alltid försöker lyssna på de boende och tillgodose deras önskemål på aktiviteter, säger Jenny Westerlund.

På Äppelvägens boende firades det goda resutaltet med smörgåstårta.

Sidan uppdaterad 24 november 2017 Kommentera sidan