Du är här: Start/Start/Nyheter/Grönstrukturplan Färjestaden

Grönstrukturplan Färjestaden

Ett förslag till grönstrukturplan för Färjestaden finns tillgänglig för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-10-08 – 2018-11-26.

Syfte och läge

Syftet med en grönstrukturplan för Färjestaden är att utreda och utveckla tätortens gröna områden.

Grönområden i en tätort har många funktioner och grönstrukturplan Färjestaden syftar till att fastställa riktlinjer för utveckling av de gröna områdena och utreda vilka som är värda att undantas från exploatering. Detta för att säkerställa att Färjestaden långsiktigt kan utvecklas till ett hållbart samhälle och bli entrén till Öland och Mörbylånga, den ledande natur- och kulturkommunen.

Riktlinjerna ska formuleras för att stärka tätortens identitet och karaktär. I Färjestadens grönområden ska finnas plats för rekreation och lek, de ska fungera hälsofrämjande och locka till sig invånare och turister. Färjestadens grönområden ska utformas för att rena och fördröja dagvatten och för att ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Grönstrukturplanen för Färjestaden omfattar hela Färjestadens tätort med omnejd.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av grönstrukturplanen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 26 november 2018.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Här kan du läsa mer om grönstrukturplanen.

Du kan maila dina synpunkter till oss på adressen miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun,
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 5 oktober 2018 Kommentera sidan