Du är här: Start/Start/Nyheter/Gallring ska gynna nya och äldre träd

Gallring ska gynna nya och äldre träd

Med start i oktober ska träd tas ned på kommunala naturmarker i Färjestaden och Mörbylånga. Trädbestånden har blivit tätare och behöver gallras för att ge plats åt nya träd att växa och för att gynna andra träd som behöver mer utrymme för att utvecklas på ett bra sätt.

Gallringen kommer till stor del ske med skördare vilket gör den effektiv men innebär också att delar av undervegetationen tas ner. Områdena kommer att bli betydligt glesare och kan tyvärr se tråkiga ut till en början, men växtligheten kommer återhämta sig med tiden. Ris och stockar lämnas bitvis för att gynna den biologiska mångfalden. Övriga stockar och ris kommer läggas upp på ett flertal ytor i närheten av gallringsområdena för att senare forslas bort.

Under tiden som gallringen pågår blir det mycket ris, och det ska flisas på plats, vilket medför en hel del oljud. Arbetet ska ske löpande för att undvika att stora rishögar blir liggande i bostadsområdet någon längre tid. Flisningen ska endast pågå under dagtid. Vi hoppas på överseende med och förståelse för detta!

Inför arbetet har fastighetsägare som bor i närheten av gallringsområdena fått skriftlig information i brevlådan. Fastighetsägare som har olovliga anläggningar på kommunal mark uppmanas att ta bort dem så snart som möjligt för att undvika risken att anläggningarna tar skada eller hindrar maskiner från att komma fram så att arbetet inte kan bli utfört.

Exempel på olovliga anläggningar:

  • Bilar, husbilar, husvagnar, båtar, släp och andra fordon
  • Skjul, lekstugor och andra byggnader
  • Vedhögar/upplag
  • Studsmattor
  • Trädgårdsmöbler
  • Privata odlingar
  • Komposter och trädgårdsavfall
  • Staket eller andra inhägnader som begränsar eller försvårar tillträdet till allmän mark

Vi ber alla att visa hänsyn och hålla ett säkert avstånd till maskiner och personal i arbete.

Kartor över gallringsområden

Användning av kommunal naturmark

Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Mörbylånga kommun till en grönare och skönare kommun. Många uppskattar naturen och särskilt den i närheten av bostaden. Om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar eller bebyggs med skjul eller bodar blir det svårare för allmänheten att ta del av naturen. Därför arbetar vi på kommunen med att få bort till exempel upplag, komposter och olovliga byggnadsverk som finns på allmän mark.

Klicka här för att läsa om mer om användning av kommunal naturmark (länk till Mörbylånga kommuns webbplats)

Sidan uppdaterad 23 september 2020 Kommentera sidan