Du är här: Start/Start/Nyheter/Förskoleklassens frirum - plocka det bästa från förskola och grundskola
Solveig Albinsson-Spetz och Eva Markusson föreläser

Förskoleklassens frirum - plocka det bästa från förskola och grundskola

Förskollärarna Solveig Albinsson-Spetz och Eva Marksson, Färjestadens skola, har föreläst vid Förskoleklassens rikskonferens. Genom en rad pedagogiska nedslag gav de exempel på olika aktiviteter som förekommer i deras verksamheter.

Förskollärarna Solveig Albinsson-Spetz och Eva Marksson har varit inbjudna, av Lärarfortbildning AB, att föreläsa vid Förskoleklassens rikskonferens i Stockholm och Göteborg. Ämnet för föreläsningen var: "Förskoleklassens frirum – plocka det bästa från förskola och grundskola".

Så här löd presentationen i programmet: "På Färjestadens skola är ord som samspel, kommunikation och utveckling viktiga. Förskollärarna, lärarna och fritidspedagogerna fyller väl det frirum som förskoleklassen utgör mellan förskola och grundskola. Hur löser man övergångarna? Vad innebär det att arbeta mot tillämpliga mål och kunskapskrav i år 3? Föreläsarna visar med inspirerande exempel hur barnen utvecklar förmågor som kommunikation och kreativitet i svenska och matematik."

Genom en rad pedagogiska nedslag gav Solveig och Eva exempel på olika aktiviteter som förekommer i deras verksamheter. Lust, glädje, kommunikation, uteundervisning och elever lär av varandra kunde urskiljas som några viktiga komponenter som föreläsarna återkom till vid många tillfällen.

Sidan uppdaterad 25 november 2013 Kommentera sidan