Du är här: Start/Start/Nyheter/Information om förändringar med anledning av covid-19

Information om förändringar med anledning av covid-19

Mörbylånga kommun har sedan början av mars sin krisorganisation aktiverad. Vi följer händelseutvecklingen noga och har veckovisa avstämningar med Länsstyrelsen, Region Kalmar och andra myndigheter.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de beslut som fattas av regering och andra myndigheter. Vi arbetar också intensivt för att säkerställa att kommunens egna verksamheter ska fungera så normalt som det är möjligt.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter har ett antal beslut om förändringar i kommunens verksamheter fattats.

Träffpunkter och dagverksamhet stängs

Mörbylånga kommun har fattat beslut om att stänga våra träffpunkter och dagverksamhet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter. Med anledning av detta stängs kommunens samtliga träffpunkter från och med torsdagen 19 mars. Såväl träffpunkter på särskilda boenden som dagverksamhet på Ladan och Alungården stängs. Även dagrehab på Rönningegården stängs från och med torsdag den 19 mars. Det går i dagsläget inte att bedöma när verksamheten öppnar igen.

Stängt för pensionärsluncher

Av samma anledning kommer det från och med torsdag den 19 mars inte vara möjligt att äta så kallade pensionärsluncher i Mörbylånga kommun. Detta gäller kommunens samtliga matsalar. Det vill säga: Lindero, Alungården, Glömminge skola, Gårdby skola och Färjestadens skola. https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Aldreomsorg/Lunchservering/

Äldreveckan flyttas

Äldreveckan i Mörbylånga kommun senareläggs. All planering inför en äldrevecka i början av maj avbryts nu för att använda resurserna i verksamheten. Då äldre personer är en stor riskgrupp för smitta vill vi inte skapa tillställningar som kan öka risken för sjukdom hos våra medborgare.

Biblioteken ställer in samtliga evenemang

Samtliga evenemang som skulle arrangerats på biblioteken i kommunen ställs in. Beslutet gäller tills vidare. Detta rör evenemang som språkcafé, bokcafé, framtidens kulturarv, sagostund, babyhäng, författarbesök av Emmalill Frank etc.

För dig som tillhör en riskgrupp och vill lämna tillbaka media hänvisas du till bokinkasten på våra bibliotek.

Information från näringslivsenheten

Med anledning av det nya coronaviruset, covid-19, har Mörbylånga kommuns näringslivsenhet beslutat att inte bjuda in till några möten under den närmaste tiden. Det innebär bland annat att företagarfrukostarna som normalt genomförs i samarbete med Borgholms kommun och Ölands turismorganisation inte kommer att genomföras i april månad.

Få mer information från näringslivsenheten här.

Här hittar du mer information från Folkhälsomyndigheten angående rekommendationen för personer över 70 att begränsa sina sociala kontakter.

Sidan uppdaterad 18 mars 2020 Kommentera sidan