Du är här: Start/Start/Nyheter/Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Under mars månad skickar Folkhälsomyndigheten ut årets folkhälsoenkät. Enkäten går till totalt 8 000 personer i Kalmar län. I Mörbylånga kommun har totalt 621 personer blivit utvalda att delta.

Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid.

  • Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa?
  • Vilka sjukdomar är vanligare i storstäder än på landsbygden?
  • Ökar eller minskar olika hälsoproblem?
  • Hur ser hälsan ut i olika samhällsgrupper?

Att få svar på frågorna är viktigt för en förbättrad hälsa för de som bor i kommunen. De kan visa på insatser som stärker individens hälsa, ger goda förutsättningar för barn och unga i skolan och hur man själv ska kunna påverka hur man mår.

Till dig som har blivit utvald att svara på enkäten: din medverkan är betydelsefull. Ditt svar bidrar till att vi kan beskriva hälsosituationen där du bor, och dina svar kan inte ersättas med någon annans.

Sidan uppdaterad 2 mars 2018 Kommentera sidan