Du är här: Start/Start/Nyheter/Fjärrlån stoppas tills vidare

Fjärrlån stoppas tills vidare

För fjärrlån mellan Blekinge, Kronoberg och Kalmar läns bibliotek har det tidigare funnits en så kallad ”röda lådan”. I den lådan har alla inkommande och utgående fjärrlån hamnat för att transporteras till Kalmar för ompackning till respektive bibliotek.

Transporten mellan alla bibliotek i regionen har tidigare skötts av PostNord, men dessa har från och med den 1 februari 2019 sagt upp detta avtal. Det är i nuläget oklart när ett nytt avtal kan finnas på plats - och med anledning av det kommer samtliga fjärrlån att stoppas tills det finns en bättre lösning.

Företrädare på regionbiblioteket i Kalmar jobbar med frågan och har skrivit ett ärende till kommunförbundet som ska tas upp i styrelsen den 7 februari. I skrivelsen föreslås det att Kalmar kommun upphandlar ett nytt avtal för medietransporter. PostNord kan även tänka sig en övergångslösning. Hur den skulle kunna se ut är i nuläget oklart.

Vad är ett fjärrlån?

Om titeln man söker inte finns på något av kommunbiblioteken kan man försöka låna den från ett annat bibliotek. Detta kallas att göra ett fjärrlån. I Mörbylånga kommun lånar vi främst från folkbiblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.

Sidan uppdaterad 10 januari 2019 Kommentera sidan